چاپ کردن این صفحه
جنایات داعش با استناد به فتوای محمد العریفی مفتی سعودی
1394/04/06 3296

جنایات داعش با استناد به فتوای محمد العریفی مفتی سعودی

فتوای محمد العریفی مفتی سعودی : یک مبلغ تندروی سعودی نامه هایی به اعضای گروه تروریستی

داعش فرستاده و از آنها خواسته است به کشتار شیعیان ادامه دهند

 

فتوای محمد العریفی مفتی سعودی : یک مبلغ تندروی سعودی نامه هایی به اعضای گروه تروریستی

داعش فرستاده و از آنها خواسته است به کشتار شیعیان ادامه دهند.

در این نامه ها همچنین آمده است در صورتی که اهل سنت عراق و حتی علمای سنی این کشور با

نیروهای عراقی همکاری کنند یا در حمله به این نیروها مشارکت نکنند نباید با آنها مدارا کرد.

این مفتی سعودی فتاوای مذکور را در پاسخ به سوالات اعضای داعش صادر کرده و حتی قتل رافع العیساوی

، احمد ابوریشه و علی حاتم سلیمان از سران اهل سنت را به اتهام ثابت نمودن مواضعشان و مدارا کردن

آنها با دولت عراق مباح دانسته است.

گفته می شود العریفی یکی از مفتیانی است که تروریستهای داعش در سر بریدن مردم عراق و

سوریه به فتواهای او استناد میکنند.

همچنین وی به دولت مصر به خاطر اعدام شش عضو داعش حمله نموده است