چاپ کردن این صفحه
طی احکامی حجت الاسلام سید حامد علم الهدی به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد منصوب گردید
1398/09/06 71

طی احکامی حجت الاسلام سید حامد علم الهدی به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد منصوب گردید

دکتر محمد مهدی طهرانچی طی احکامی حجت الاسلام و المسلمین سید حامد علم الهدی را به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در استان سیستان و بلوچستان و استان کردستان منصوب کرد

رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، طی احکامی حجت الاسلام و المسلمین سید حامد علم الهدی را به عنوان عضو شورای راهبردی تقریب مذاهب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی ، عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در استان سیستان و بلوچستان و عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در استان کردستان منصوب کرد.