چاپ کردن این صفحه
تاکید گروه‌های فلسطینی بر ضرورت وحدت و پایان دودستگی
1398/06/30 47

تاکید گروه‌های فلسطینی بر ضرورت وحدت و پایان دودستگی

گروه‌های فلسطینی در نوار غزه در بیانیه‌ای بر ضرورت وحدت و پایان دودستگی تاکید کردند.

گروه‌های فعالیت ملی و اسلامی در نوار غزه در بیانیه‌ای بر پایان شکاف و دودستگی و  تحقق وحدت ملی تاکید کردند.

هشت گروه فلسطینی در بیانیه‌ای خود، دیدگاه و طرحی ملی برای تحقق وحدت و پایان شکاف و دودستگی ارائه کردند.

بر اساس این بیانیه، این طرح دربرگیرنده جدول زمان بندی با هدف رسیدن به توافق است.

منبع : تسنیم