چاپ کردن این صفحه
مولوی اسحاق مدنی به عنوان مشاور رییس دانشگاه آزاد منصوب شد
1398/03/12 78

مولوی اسحاق مدنی به عنوان مشاور رییس دانشگاه آزاد منصوب شد

مولوی اسحاق مدنی به عنوان مشاور امور اهل سنت رییس دانشگاه آزاد منصوب شد

دکتر محمد مهدی طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی مولوی اسحاق مدنی  را به عنوان مشاور امور اهل سنت منصوب کرد.

مولوی اسحاق مدنی نایب رییس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و از اساتید دانشگاه مذاهب اسلامی می باشد.