چاپ کردن این صفحه
مولوی اسحاق مدنی به عنوان مشاور رییس دانشگاه آزاد منصوب شد
1398/03/12 209

مولوی اسحاق مدنی به عنوان مشاور رییس دانشگاه آزاد منصوب شد

مولوی اسحاق مدنی به عنوان مشاور امور اهل سنت رییس دانشگاه آزاد منصوب شد

دکتر محمد مهدی طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی مولوی اسحاق مدنی  را به عنوان مشاور امور اهل سنت منصوب کرد.

مولوی اسحاق مدنی نایب رییس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و از اساتید دانشگاه مذاهب اسلامی می باشد.