چاپ کردن این صفحه
حجت الاسلام علم الهدی در دانشگاه پیام نور :  ما معتقد نیستیم که فعالیت تقریبی انحصارا باید از طریق مجمع تقریب دنبال شود
1397/11/29 225

حجت الاسلام علم الهدی در دانشگاه پیام نور : ما معتقد نیستیم که فعالیت تقریبی انحصارا باید از طریق مجمع تقریب دنبال شود

همایش نقش انقلاب در اتحاد ملی و تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد

حجت الاسلام علم الهدی معاون مجمع تقریب مذاهب در این همایش ضمن تقدیر و تشکر از مسولین دانشگاه پیام‌نور در این مراسم افزود: از دانشگاه پیام نور خصوصا استان گلستان که بانی این امر شدند و زمینه فعالیت های تقریبی را در دانشگاه ایجاد کرده اند تشکر می کنیم.

وی ادامه داد:  ما بر این اعتقاد هستیم که تفکر تقریب از دو مجرا میتواند وارد جامعه شود  یک مجراحوزهای علمیه و جریان مذهبی هستند و مجرا دوم  دانشجویان واساتید محترم و در حقیقت دانشگاهای کشور می باشند.

وی بیان کرد: ما معتقد نیستیم که فعالیت تقریبی انحصارا باید از طریق مجمع تقریب دنبال شود چون این فعالیت و فکر گستر ده ایی است و  باید همه ارگان ها و نهاد ها احاد مرد و همه متفکرین و دلسوزان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باید کنار هم جمع بشوند تا بتوانند تفکر تقریبی رو در جامعه ایجاد کنند که نتیجه این تفکر  اتحاد مسلیمن جهان شود 

حجت الاسلام علم الهدی ادامه داد: وحدت به معنی اتحاد و امت واحد است. مذاهب اسلامی با حفظ هویت  در اصول  مشترک هستند و  تفاوت مذهبی نمیتواند ما مسمانان را از هم جدا کند مقصود ما از وحدت  حذف مذاهب نیست ما در مجمع تقریب اعتقاد داریم که مذهب معروف اهل سنت و مذهب تشیع اینها در کنار هم مسالمت امیز زندگی میکنند و در یک دایره وسیع تر و گسترده تر ما مسلمان هستیم.

وی در پایان گفت: تشکیل  این جلسات  یک سری تجربیات را به ما منتقل می کند و ما باید با توجه به این جلسات و مسولیت آینده حافظ انقلاب و آرمان های امام باشیم.

دکتر  امین ناجی معاون فرهنگی دانشگاه پیام‌نور نیز در این همایش اظهار داشت: دانشگاه پیام نور در سطح ملی و بین المللی ارتباط های بسیار خوبی با بدنه علمی و اجتماعی کشور و خارج از کشور دارد.

وی افزود: دانشگاه سعی کرده است در راستای ماموریت های فرهنگی و اجتماعی خود از سال ۹۷ یک ماموریت جدید را به وجود بیاورد  که در آن  مجموعه فعالیت های خود را در نقاط مرزی و دور از مرکز انتخاب کند.دکتر ناجی ادامه  داد: در زمینه تقویت تقریب مذاهب, دانشگاه پیام نور سعی کرده است توجه را به سمت شهرستان های  ارومیه ، آبادان ، گرگان، کرمانشاه ببرد.وی افزود: دانشگاهیان نقش تاثیر گذاری دارند که می توانند زمینه وحدت را به وجود بیاورند.

وی ادامه داد:  ایجاد فضای گفتگو و تعامل مناسب میتواند باعث وحدت و همدلی شود که  یکی از عرصه های ان محیط دانشگاهی است و اگر قدرت استدلال و گفتگو خود را  در این زمینه بالا ببرند می توانند در عرصه های مدیریتی بسیار موثرتر باشند.

دکتر ناجی درباره نقش جوانان در  وحدت تمدن اسلامی  گفت:  باید از توانمندی های  جوانان برای نقش آفرینی در حوزه های فرهنگ و اجتماع نهایت استفاده را کرد تا در کنار هم تمدن بزرگ اسلامی را ایجاد کرد.حجت الاسلام علم الهدی معاون مجمع تقریب مذاهب در این همایش ضمن تقدیر و تشکر از مسولین دانشگاه پیام‌نور در این مراسم افزود: از دانشگاه پیام نور خصوصا استان گلستان که بانی این امر شدند و زمینه فعالیت های تقریبی را در دانشگاه ایجاد کرده اند تشکر می کنیم.

وی ادامه داد:  ما بر این اعتقاد هستیم که تفکر تقریب از دو مجرا میتواند وارد جامعه شود  یک مجراحوزهای علمیه و جریان مذهبی هستند و مجرا دوم  دانشجویان واساتید محترم و در حقیقت دانشگاهای کشور می باشند.

وی بیان کرد: ما معتقد نیستیم که فعالیت تقریبی انحصارا باید از طریق مجمع تقریب دنبال شود چون این فعالیت و فکر گستر ده ایی است و  باید همه ارگان ها و نهاد ها احاد مرد و همه متفکرین و دلسوزان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باید کنار هم جمع بشوند تا بتوانند تفکر تقریبی رو در جامعه ایجاد کنند که نتیجه این تفکر  اتحاد مسلیمن جهان شود.

منبع : درگاه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور