چاپ کردن این صفحه
سازمان سینمایی مجوز برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تقریب را صادر کرد.
1397/10/04 174

سازمان سینمایی مجوز برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تقریب را صادر کرد.

دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری اولین جشنواره فیلم و ایده کودک آنلاین ( در فضای مجازی) و مجوز برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تقریب را صادرکرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری اولین جشنواره فیلم و ایده کودک آنلاین ( در فضای مجازی)  از تاریخ 12 تا14 اردیبهشت 98 در شهر تهران به دبیری جمال هادیان طبائی زواره و برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تقریب  از تاریخ 18 آبان تا3 آذر98  در شهر تهران به دبیری سلمان امیری با رعایت آیین نامه هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص نظارت بر نمایش فیلم ،اسلاید،ویدیو و ... موافقت کرد.

منبع : تسنیم